X Eesti noorte segakooride konkurss-festival Pärnus

X EESTI NOORTE SEGAKOORIDE KONKURSS-FESTIVAL
Veljo Tormis 90
Kunstiline juht Janne Fridolin
14.-15. märts 2020

Korraldajad:
Eesti Kooriühing, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium


Osavõtu tingimused:
• Osaleda võivad kõik üldhariduslike koolide segakoorid;
• Kooridel on võimalik vastavalt soovile osaleda konkursil või festivaliosas ilma võistlemata osalemata;
• Lauljate hulgas on lubatud 10% selle koori vilistlasi, maksimaalne vanus 25;
• Lauljate minimaalne arv on 16;
• Koori nimekiri (nimi, klass, sünniaeg) esitatakse saabumisel sekretariaati;
• Õpilaspilet ja vilistlasel tõend selle kooli lõpetamise kohta on kohustuslikud kaasa võtta ja vajadusel esitada.

Konkurss-festivalist osa võtta sooviv koor peab saatma hiljemalt 28.11.2019 ELEKTROONILISELT Eesti Kooriühingusse aadressile tuuli.metsoja@kooriyhing.ee järgmised dokumendid:
• lühikese annotatsiooni koori ja dirigendi kohta;
• foto koorist;
• täidetud registreerimisleht.

POSTIGA hiljemalt 31. jaanuariks 5 koopiat konkursil esitatavate laulude partituuridest aadressile:
Noortekooride konkurss-festival
Eesti Kooriühing
Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn


Osavõtumaksud
Osavõtumaks on 150 € / koori kohta ning see tuleb kanda Eesti Kooriühingu arveldusarvele
EE3910 10 0220 0252 0006 hiljemalt 4. detsembriks 2019.
Soovi korral saadab Kooriühing registreerunud osavõtjaile arve.
Koori osavõtust loobumise korral osavõtumaksu ei tagastata!

Osaleda sooviv koor võib 2019/2020 hooaja kollektiivi toetusprogrammist tasuda noortekooride festivali osalustasu, festivali noodi- või transpordikulusid.
Transpordi, majutuse ja toitlustuse kulud kannab koor ise, maksumus täpsustakse vastavalt registreerunute arvule ja tasuda tuleb see jaanuaris 2020. Orienteeruvalt maksab  söögikord a 4eurot ja ööbimine a 5 eurot. Ööbitakse kooli klassiruumides oma magamisvarustusega.


KONKURSS-FESTIVALI ESIALGNE  AJAKAVA
14. märts
12.00     saabumine,  majutus, lõunasöök, saaliproovid, konkurss, kontsert „Õhtu ilu“

15. märts
hommikusöök, rahvamuusika ja -tantsu õpitoad, lõunasöök, lõppkontsert, auhinnatseremoonia
orienteeruv lõpuaeg, ca kl 17.00


KONKURSI JUHEND

1. Noortekoorid võistlevad kahes kategoorias vastavalt kohustusliku loo raskusastmele. Kunstilisel toimkonnal on õigus soovitada koori poolt valitud kategooria muutmist mõlemas suunas, juhul kui valitud kategooria ei tundu koori võimetele vastavat.

2. Iga koor esitab konkursikava, mis sisaldab:

• kohustuslik lugu:
A-kategooria –Veljo Tormis „Pulmaliste saabumine“ (lihtsama seade suunised on leitavad segakooride laulupeolaulikust 2014), tsüklist “Vadja pulmalaulud”.
B-kategooria – Veljo Tormis „Pihlapuu“ sarjast „13 Eesti lüürilist rahvalaulu“

Kohustuslike laulude noodid tuleb osta vastavalt registreeritud lauljate arvule kooriühingust. Juhul kui kooril on olemas 2014. aasta laulupeo segakooride noodikomplekt, siis võib koor nendest nootidest esitada „Pulmaliste saabumist“. Kohustuslike lauludega tutvumiseks pöörduda soovijail aadressil:  tuuli.metsoja@kooriyhing.ee

• vabakava
, mis sisaldab lisaks kohustuslikule laulule veel vähemalt ühe a cappella koorilaulu

Esinemise üldaeg ei tohi ületada 9-12 minutit mõlemas kategoorias (esimese laulu algusest viimase laulu lõpuni).


Žürii töö ja hindamise alused
• konkurssi hindab kolme- kuni viieliikmeline žürii, mille nimetab Eesti Kooriühingu muusikanõukogu;
• hindamine toimub 10-palli süsteemis kümnendik-alajaotusega;
• žüriiliikmete keskmine hinne on aluseks paremusjärjestuse väljaselgitamisel;
• võrdse punktisumma korral on otsustavaks žürii esimehe hääl;
• hindamisel arvestatakse interpretatsiooni, tehnilisi (rütmi, diktsiooni) ja muusikalisi (emotsionaalsus, kava mitmekülgsus, üldmulje) parameetreid;
• žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.


Autasustamine
Žürii otsusega omistatakse kooridele rahalised preemiad vastavalt kogutud punktisummale;
Žüriil on õigus anda ka eripreemiaid.

A kategooria      B kategooria
I   1000                800
II    800                600
III   600                               400

Konkurssi tulemuste põhjal võib koor taotleda kategooriat või tõsta koorile omistatud kategooriat juhul, kui kogutud punktisumma seda võimaldab (alus: EV HM käskkiri nr. 1045, 19.12.2006 “Õpilaskooridele, õpilaspuhkpilliorkestritele, instrumentaalmuusika orkestritele ja ansamblitele kategooriate omistamise põhimõtted”). Dirigent peab enne konkurssi esitama žüriile vastavasisulise avalduse.

Konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursi materjale raadio- ja telesalvestusteks ürituse eel- ning järelreklaamis ilma selle eest honorare maksmata.


Info:
Tuuli Metsoja
koolikooride konsultant Eesti Kooriühingus
Tel: +3725116308, tuuli.metsoja@kooriyhing.ee