VIII mudilaskooride konkurss-festival MudiFest 2020 Viimsis

VIII mudilaskooride konkurss-festival MudiFest 2020 „Pisike puu“
12.-14. juuni 2020 Viimsi
kunstiline juht: Mariliis Kreintaal

Konkurss-festival on pühendatud Veljo Tormise 90. sünniaastapäevale

Korraldajad: Eesti Kooriühing, Viimsi kool, Haabneeme kool

MudiFesti raames toimuva konkursi
Osavõtutingimused

• Mudilaskooris võivad osaleda I-IV klassi õpilased, 10% vanemaid ja /või nooremaid, minimaalne lauljate arv on 16;
• Koori nimekiri (nimi, klass, sünniaeg) esitatakse saabumisel festivali sekretariaati, õpilaspilet on kohustuslik kaasa võtta ja vajadusel esitada;
• Konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursi materjale raadio ja telesalvestusteks ja ürituse eel- ning järelreklaamis ilma selle eest honorare maksmata.

Konkursi JUHEND

1. Mudilaskoorid võistlevad kahes kategoorias vastavalt kohustusliku loo raskusastmele. Kunstilisel toimkonnal on õigus koori poolt valitud kategooriat muuta mõlemas suunas, kui see pole koori võimetele vastav.

2. Mudilaskoor esitab konkursikava, mis sisaldab:
•         kohustuslik laul
              Kukulindude kategooria  – Veljo Tormis „Kägu kukub“, helistikku võib
                                                             muuta
              Pääsulindude kategooria  – Veljo Tormis  “Õhtu ilu”

•         vabakava, mis mõlemas kategoorias lisaks kohustuslikule laulule sisaldab
           veel vähemalt ühe a cappella koorilaulu (võib kasutada ilma helikõrguseta
           pille nagu kõlapulgad jmt); ülejäänud laulud võivad olla naturaalpillide
           saatega;
•         esinemise üldaeg mõlemas kategoorias peab jääma vahemikku 8-12 minutit.

Esinemise kestus 8-12 minutit tähendab aega esimese laulu esimesest noodist kuni viimase laulu viimase noodini. Aja ületanud või lühema kava laulnud koor saab miinuspunkte, 1 ületatud või vähem lauldud minut = 1 karistuspunkt. Arvestus algab 30 sekundit pärast aja ületamist või 30 sekundit enne miinimumaja lõppu.

3. Žürii töö ja hindamise alused

•         konkurssi hindab kolmeliikmeline žürii, mille nimetab Eesti Kooriühingu muusikanõukogu;
•         hindamine toimub 10-palli süsteemis kümnendik-alajaotusega, vastavalt tulemustele jagatakse koorid tasemekategooriatesse:
9,8– 10,0 esimene preemia “summa cum laude”;
9,0- 9,7 esimene preemia “cum laude”;
8,0- 8,9 esimene preemia;
7,0- 7,9 teine preemia;
6,0-6,9 kolmas preemia;
5,9 ja alla selle osavõtudiplom.

•         žüriiliikmete keskmine hinne on aluseks paremusjärjestuse väljaselgitamisel;
•         võrdse punktisumma korral on otsustavaks žürii esimehe hääl;
•         eraldi hinnatakse kohustuslikku laulu;
•         hindamisel arvestatakse interpretatsiooni, tehnilisi (rütmi, diktsiooni) ja
           muusikalisi (emotsionaalsus, kava mitmekülgsus, üldmulje) parameetreid;
•         Žüriil on õigus kokkuleppel festivali korraldajaga välja anda eripreemiaid;
•         žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.

4. Autasustamine

• Žürii otsusega omistatakse mõlemas kategoorias parimatele kooridele rahalised preemiad vastavalt
   kogutud punktisummale;
• Žüriil on õigus anda ka eripreemiaid;

Konkursi tulemuste põhjal võib koor taotleda kategooriat või tõsta koorile omistatud kategooriat juhul, kui kogutud punktisumma seda võimaldab (alus: EV HM käskkiri nr. 1045, 19.12.2006 „Õpilaskooridele, õpilaspuhkpilliorkestritele, instrumentaalmuusika orkestritele ja ansamblitele kategooriate omistamise põhimõtted”). Dirigent peab enne konkurssi esitama žüriile vastavasisulise avalduse.

Registreerimise lõpptähtaeg: 29.11.2019

Registreerimislehe leiad SIIT