VII lastekooride konkurss-festival Keilas

VII lastekooride konkurss-festival toimub 16.-17. mail 2020 Keilas
Korraldajad on Eesti Kooriühing ja Keila Kool.

Konkurss toimub kahes kategoorias vastavalt kohustusliku laulu raskusastmele. Esmakordselt ei ole preemiate arv piiratud kolme parimaga, vaid koorid saavad preemiaid vastavalt tasemele. Majutus on ilusas mereäärses Kloogaranna Noortelaagris.

Registreerimise lõpptähtaeg: 29.11.2019
VII lastekooride konkurss-festivali kunstiline juht on Elo Üleoja.

Registreerimislehte vaata SIIT


Osavõtutingimused

• Lastekooris võivad osaleda IV-IX klassi õpilased, 15% vanemaid (põhikoolide koorides vilistlased) minimaalne lauljate arv 16;
• Koori nimekiri (nimi, klass, sünniaeg) esitatakse saabumisel festivali sekretariaati, õpilaspilet on kohustuslik kaasa võtta ja vajadusel esitada;
• Konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursi materjale raadio ja telesalvestusteks ja ürituse eel- ning järelreklaamis ilma selle eest honorare maksmata.

Konkursi JUHEND

1. Lastekoorid võistlevad kahes kategoorias vastavalt kohustusliku loo raskusastmele. Kunstilisel toimkonnal on õigus koori poolt valitud kategooriat muuta, kui see pole koori võimetele vastav.

2. Iga koor esitab konkursikava, mis sisaldab:
•             kohustuslik laul Veljo Tormise kogumikust „Vanavanemate viisivakk”
                     A-kategooria – Veljo Tormis (J.A. Hermann, P. Tekkel) „Kevadel“
                     B-kategooria – Veljo Tormis (M. Körber) “Kiigu, liigu laevukene”

•             vabakava, mis mõlemas kategoorias lisaks kohustuslikule laulule
sisaldab veel vähemalt ühe a cappella koorilaulu;
•             laulu saateks võib kasutada ainult naturaalpille;
•             esinemise üldaeg mõlemas kategoorias peab jääma vahemikku 8-12 minutit.

Esinemise kestus 8-12 minutit tähendab aega esimese laulu esimesest noodist kuni viimase laulu viimase noodini. Aja ületanud või lühema kava laulnud koor saab miinuspunkte, 1 ületatud või vähem lauldud minut = 1 karistuspunkt. Arvestus algab 30 sekundit pärast aja ületamist või 30 sekundit enne miinimumaja lõppu.

Žürii töö ja hindamise alused

•             konkurssi hindab kolme kuni viieliikmeline žürii, mille nimetab Eesti Kooriühingu muusikanõukogu;
•             hindamine toimub 10-palli süsteemis kümnendik-alajaotusega, vastavalt tulemustele jagatakse kooride tasemekategooriatesse:
9,8– 10,0 esimene preemia “summa cum laude”;
9,0- 9,7 esimene preemia “cum laude”;
8,0- 8,9 esimene preemia;
7,0- 7,9 teine preemia;
6,0-6,9 kolmas preemia;
5,9 ja alla selle osavõtudiplom.

•             žüriiliikmete keskmine hinne on aluseks paremusjärjestuse väljaselgitamisel;
•             võrdse punktisumma korral on otsustavaks žürii esimehe hääl;
•             eraldi hinnatakse kohustuslikku laulu;
•             hindamisel arvestatakse interpretatsiooni, tehnilisi (rütmi, diktsiooni) ja muusikalisi
              (emotsionaalsus, kava mitmekülgsus, üldmulje) parameetreid;
•             Žüriil on õigus kokkuleppel festivali korraldajaga välja anda eripreemiaid;
•             žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.

Autasustamine

• Žürii otsusega omistatakse mõlemas kategoorias parimatele kooridele rahalised preemiad vastavalt kogutud punktisummale;
• Žüriil on õigus anda ka eripreemiaid;
• Auhinnafondi suurus on 3000€.


Konkursi tulemuste põhjal võib koor taotleda kategooriat või tõsta koorile omistatud kategooriat juhul, kui kogutud punktisumma seda võimaldab (alus: EV HM käskkiri nr. 1045, 19.12.2006 „Õpilaskooridele, õpilaspuhkpilliorkestritele, instrumentaalmuusika orkestritele ja ansamblitele kategooriate omistamise põhimõtted”). Dirigent peab enne konkurssi esitama žüriile vastavasisulise avalduse.