Kandidaatide esitamine KÜ aastapreemiatele

Eesti Kooriühing jagab 2020. aasta jaanuaris juba 17. korda koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiad. Ootame ettepanekuid kandidaatide osas kuni 25. novembrini 2019 (k.a). Loe altpoolt aastapreemiate väljaandmise põhimõtteid.
Kandidaatide nimed koos põhjendusega (1000-2000 tähemärki) palume saata Eesti Kooriühingu aadressil kooriyhing@kooriyhing.ee

Kooriühingu aastapreemiate gala toimub pühapäeval, 26. jaanuaril 2020 kl 15.00 Estonia kontserdisaalis, kus kuulutatakse välja 2019. aasta laureaadid.

Eesti Kooriühingu aastaauhindade väljaandmise põhimõtted 2019

Kandidaatide esitamine kuni 25. novembrini 2019

Antakse välja järgmised tiitlid ja preemiad:
1) AASTA KOOR
KÜ muusikanõukogu võib taotlejaid hinnata kahes kategoorias:
• muusikalised saavutused, konkursitulemused, kontserttegevus 2019. aastal
• koori mõju oma ümbruskonnale, algatatud traditsioonid, panus (kohalikku) kultuuriruumi
2) AASTA DIRIGENT
Aastal 2019 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud koorijuht.
3) AASTA DIRIGENT-MUUSIKAÕPETAJA
Aastal 2019 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud koolikooridega töötav dirigent.
4) AASTA PUHKPILLIORKESTER
Aastal 2019 oma tegevuse ja muusikaliste saavutustega silma paistnud puhkpilliorkester.
5) AASTA ORKESTRIDIRIGENT
Aastal 2019 oma tegevuse ja muusikaliste saavutustega silma paistnud puhkpilliorkestri dirigent.
6) AASTA NOOR DIRIGENT
Aastal 2019 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud noor koori- või puhkpilliorkestri juht (kuni 35).
7) AASTA TOETAJA
Koorivaldkonda 2019. aastal kõige enam toetanud ettevõte või ka üksikisik. Aasta toetajat/toetajaid järgmisel aastal esitada ei saa.
8) AASTA KORRALDAJA
KÜ muusikanõukogu võib taotlejaid hinnata kahes kategoorias:
• Oma tööd isetegevuslikus korras tegevad organisaatorid (koori- ja orkestrivanemad jt), kes selle eest enamasti tasu ei saa
• Korraldajad, kes teevad oma tööd põhitööna, aga on silmatorkavalt tublid, töötavad südamega ja teevad palju rohkem, kui neilt töölepingu järgi oodata võiks.
9) AASTA KOORIPLAAT
Selles kategoorias esita 2019. aastal ilmunud silmapaistev koori- või puhkpillimuusika plaat (CD ja/või DVD)! (Ka juhul, kui see ilmub 2019 detsembris või siis ilmus 2018 detsembris.)
10) AASTA TEGU
Aasta Tegu on konkreetne projekt, toiming, valminud asi… (uus laululava, kontserdi– või rahvamaja, hästi õnnestunud üritus jne. jne)
11) AASTA KOOSTÖÖPREEMIA
Sellele preemiale saab esitada inimesi ja institutsioone, kes ei ole otseselt koori- ja puhkpillivaldkonnas tegevad, kuid töötavad nendega koos või aitavad nende tegevustele kaasa.
12) AASTA KOORIHELILOOJA
Aastal 2019 valminud silmapaistva(te) kooriteos(t)e autorile.

1. Ettepanekuid võivad teha nii alaliidud, maakonnad, koolid, koorid, organisatsioonid kui üksikisikud. Ükski neist institutsioonidest ei saa esitada iseennast (sh koorilaulja oma koori, koor oma kontserti jne).
Kandidaatide nimed koos põhjendusega (1000-2000 tähemärki) palume saata Eesti Kooriühingu aadressil kooriyhing@kooriyhing.ee hiljemalt 25. novembril 2019.
Aasta koori, orkestri ja dirigendi puhul palun järgi lisatud ANKEEDIVORMI!
2. KÜ muusikanõukogul on õigus esitada nominente kõigis kategooriates.
3. Esitatute hulgast valib muusikanõukogu nominendid, kes lähevad kirja aastakontserdi bukletti ehk koorimuusika aastaalmanahhi. Nominente on preemiasaajatest rohkem ning nende hulka kuuluvad kõik möödunud aastal märkimisväärsete saavutustega silma paistnud kollektiivid ja koorimuusikategelased. Nii kujuneb iga aastakontserdi bukletist pikapeale tõeline aastaalmanahh, kust hea konkreetse aasta saavutusi ja saavutajaid ka tagantjärgi vaadata.
4. Nominentide hulgast valib muusikatoimkond AASTA tiitli saajad hääletamise teel.
5. Kindlasti ei tasu kõhelda taasesitamast kollektiivi või inimest, kes juba möödunud aastal esitati. Kui tal ka sel aastal tublisid saavutusi on, tuleb ta kindlasti taas aastaraamatus ära märkida ning aastapreemiat taotleda!
6. Aasta toetaja on ainus kategooria, milles tiitlisaajat järgmisel aastal taas nominendiks esitada ei saa. See tiitel „kestab” kaks aastat.
7. Kandidaadid preemiatele esitatakse kirjalikult KÜsse koos põhjendusega iga kandidaadi kohta.
8. Kõik nominendid kutsutakse aastakontserdile, nad on nimetatud koduleheküljel ja edaspidi aastaraamatus.

Mis aastaauhinnaga 2019 kaasas käib
• AASTA KOOR – saab õiguse tellida enda poolt valitud heliloojalt teos oma koorile, tasu taotleb Kooriühing.
• AASTA DIRIGENT – saab rahalise stipendiumi.
• AASTA PUHKPILLIORKESTER – saab õiguse tellida enda poolt valitud heliloojalt teos oma orkestrile, tasu taotleb Kooriühing.
• AASTA ORKESTRIDIRIGENT – saab rahalise stipendiumi.
• AASTA NOOR DIRIGENT – saab rahalise stipendiumi.
• AASTA TOETAJA ja AASTA TEO tegija – saab aukutse kõigile Kooriühingu 2019. aasta kontsertidele, festivalidele ja muudele üritustele
• AASTA KORRALDAJA – saab rahalise stipendiumi
• AASTA KOORIHELILOOJA – preemiaga kaasneb uue kooriteose tellimus ühele aasta koorile

Aasta koori, orkestri ja dirigendi esitamise puhul on soovituslik esitada järgmine teave

Eesti Kooriühingu aastapreemiad 2019
Palun esitage oma kandidaat koos põhjendusega (1000-2000 tähemärki), järgides allpool toodud punkte!
AASTA DIRIGENT
• Lühike CV
• 2019 juhatatud kontserdikavad
• 2019 juhatatud projektkoosseisud
• 2019 esinemised konkurssidel ja festivalidel
• 2019 helisalvestused

AASTA KOOR
• Lühike üldiseloomustus
• 2019 esitatud kontserdikavad
• 2019 esitatud suurvormid
• 2019 osalemine projektides
• 2019 esinemised konkurssidel ja festivalidel
• 2019 helisalvestused

AASTA PUHKPILLIORKESTER
• Lühike üldiseloomustus
• 2019 esitatud kontserdikavad
• 2019 esitatud suurvormid
• 2019 osalemine projektides
• 2019 esinemised konkurssidel ja festivalidel
• 2019 helisalvestused

AASTA ORKESTRIDIRIGENT
• Lühike CV
• 2019 juhatatud kontserdikavad
• 2019 juhatatud projektkoosseisud
• 2019 esinemised konkurssidel ja festivalidel
• 2019 helisalvestused

AASTA NOOR DIRIGENT
• Lühike CV
• 2019 juhatatud kontserdikavad
• 2019 juhatatud projektkoosseisud
• 2019 esinemised konkurssidel ja festivalidel
• 2019 helisalvestused