Heino Kaljustele pühendatud IV Harjumaa laste- ja mudilaskooride LAULUPÄEV 2020

Heino Kaljustele pühendatud IV Harjumaa laste- ja mudilaskooride LAULUPÄEV 2020
Laulupäeva juhend

 1. Laulupäevale on oodatud kõik Harjumaal tegutsevad üldhariduskoolide lastekoorid ja kahehäälsed mudilaskoorid.
 2. Kumbagi kooriliiki hinnatakse eraldi.
 3. Lastekoorid –
  Koori moodustab 5.-9. klassi õpilastest koosnev kollektiiv, kus on vähemalt 16 lauljat.
  3.1. Iga koor esitab loositud järjekorras laulud a cappella või naturaalpilli(de) saatel. Fonogramme ei lubata. Kava pikkus 7-10 minutit.
  3.2. Kava
  ● kohustuslik laul – Veljo Tormis „Kiigu, liigu laevukene“ „Vanavanemate viisivakast“
  (noodi saadan osalejatele)
  ● Heino Kaljuste seade või originaallooming
  ● Vabalt valitud laul(ud)
  3.3. Laulupäev algab kohapeal koos õpitava ühislauluga ( Arvo Pärt „Eesti hällilaul“)
  Üritus toimub, kui registreerub vähemalt kolm koori.
 4. Kahehäälsed mudilaskoorid –
  Koori moodustab (2.) 3.- 4. klassi õpilastest koosnev kollektiiv, kus on vähemal 16 lauljat.
  4.1. Iga koor esitab loositud järjekorras laulud a cappella või naturaalpilli(de) saate. Fonogramme ei lubata. Kava pikkus 5-8 minutit.
  4.2. Kava
  ● Kohustuslik laul – Veljo Tormis „Õhtu ilu“
  ● Heino Kaljuste seade või originaallooming
  ● Vabalt valitud eestikeelne laul
  Üritus toimub, kui registreerub vähemalt kolm koori.
  4.3. Päev algab kohapeal koos õpitava ühislauluga (Veljo Tormis “Ratsasõit“ tsüklist „Vanavanemate viisivakk“)
 5. Laulupäeva korraldajatel on õigus esitused salvestada ja neid ilma honorari maksmata vajadusel kasutada Heino Kaljustele pühendatud koolimuusika päeval.
 6. Laulupäev toimub 29. aprillil 2020 algusega kl 10 Keila Koolis.
 7. Laulupäeva patrooniks on Tõnu Kaljuste.
 8. Žürii
  Koore hindab 3-4-liikmeline žürii.
  Hinnatakse interpretatsiooni, intonatsioonilist puhtust, kava valikut, raskusastet ning tehnilist ja muusikalist teostust.
  Žürii võib välja anda peapreemia ja eripreemiaid.
  Žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.
 9. Registreerimine
  Osalemissoov palume teatada hiljemalt 10. jaanuariks 2020 e-posti aadressil skuinaive@gmail.com
  1.aprilliks 2020 palume saata samal aadressil:
  ● täidetud registreerimisleht
  ● lühike koori tutvustus (kuni 2000 tähemärki)
  ● koori foto (jpg)
  Esitamisele tulevate laulude noodid (v.a kohustuslik laul) palume laulupäevale neljas eksemplaris kaasa võtta.
 10. Autasustamine
  Kõik osalenud kollektiivid saavad osavõtudiplomi.
  Mõlema kooriliigi võitja saab peapreemia ja rändkarika, teine ja kolmas koht karika.
  Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid.
 11. Info
  Laulupäevaga seotud infot jagavad
  Kadi Härma
  kadi.harma@keilakool.ee
  56 66 66 85
  Aive Skuin
  skuinaive@gmail.com
  552 67 73