MTÜdele ja seltsidele mõeldud tasuta koolitus “Kuidas koduleht ja Facebook enda kasuks tööle saada?”

Et seltsielu nähtavamaks muuta, alustas Eesti Kultuuriseltside Ühendus koolituste sarja “Meedia ja seltsid”. Meie esimene selleteemaline praktiline loeng toimus Riias suvekoolis, eelmise aasta augustis. Novembris toimus selleteemaline loeng ka Tartus.

Mitmed meie liikmesseltsid on avaldanud soovi, et vaja oleks väga praktisi näpunäiteid enda kodulehte loomiseks või selle paremaks muutmiseks. Järjest olulisem on tänapäeval samuti igasugune sotsiaalmeedia. Ka selles osas on seltsitegelastel palju kasutamata potenstiaali.

25. veebruaril toimub Tartus Pepleri 27 MTÜdele ja seltsidele mõeldud tasuta koolitus, kuhu oleks võimalik ja vajalik eelregistreerida.

Vaata täpsemalt