EST ENG
Eesti Kooriühing
Uudiste arhiiv
Ürituste kalender
Oktoober 2019
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Peatselt toimumas
09.11 V rahvusvaheline pop/jazz konkurss-festival LAULURAGIN 2019 kooridele ja duettidele
09.11 XXV Lõuna-Eesti meestelaulu päev
12.11 Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontsert HINGUS
15.11 Kammerkoori Head Ööd, Vend hingedeaja kontsert ÄRKA, PÕHJATUUL...
30.11 VIII Tartu segakooride laulupäev

Pakendid said avatud ja karpide sisule kiire pilk peale visatud


Tiia Penjami muljeid Kooriühingu konverentsilt

Kooriühingu sünnipäevanädal algas 24. novembril konverentsiga, mis kandis pealkirja „Sisu ja pakend“. Et kõikidesse pakenditesse kas või korrakski piiluda jõuaks, tuli karpe avada justkui Ameerika filmis – suure kiiruga ja paberi kärinal. Ajakavast kinnipidamine osutus parajaks peavaluks sellest hoolimata, et diskussiooniks ei jäänud mahti õigupoolest isegi mitte paneelaruteludes, rääkimata sellest, et kuulajad saanuksid kuskil kaasa kõnelda või midagi kommenteerida. Ent ärgu võetagu seda etteheitena, vaid selgitusena. Mõnetine pinnapealsus on juubelipuhustel kogunemistel paratamatu ja kooriühing pole siin erand: kolmekümmet toimekat tegevusaastat seitsme-kaheksa jututunniga hoomata pole naljaasi ja korraldajad olid niigi andnud oma parima. Päev oli sisukas ning vaheldusrikas, huvitavaid teemasid ja esinejaid triiki täis, sinna veel midagi juurde tahta või toppida olnuks arutu. Kuid nüüd on pidu läbi, külalised lahkunud ja toad kraamitud, on paras aeg pakendite sisu lähemalt uurima hakata. 

Igav see konverents valdavas osas ei olnud ning mõtteid tekitas samuti – mis ilmselt oligi eesmärk. Veebiülekanne on kooriühingu kodulehel igale huvilisele kättesaadav: kes ise kohapeal polnud, saab parima ülevaate toimunust arvuti vahendusel. Mõned põgusad, väljavõttelised ja mõistagi subjektiivsed muljed on allpool kirjas.

Häid küsimusi mälumänguks
Konverentsi esimestes ettekannetes meenutati kooriühingu asutamist ja seni käidud teed, kõnelesid endised esimehed Venno Laul, Ants Soots ja Aarne Saluveer. Noorematele avanes kauge enneminevik, vanematele – kuulajate enamikule, kes ühingu ajaloo puha ise läbi käinud ja kaasa teinud – pidanuks kõik tuttav ja teada olema. Ent vähemasti siinkirjutajal tuli küll taas kord tõdeda, kui lünklikud on mälupildid ning kui ruttu kõik ununeb.
Kooriühingu kohta saaks koostada hea hulga viktoriiniküsimusi isegi üksikasjadesse süvenemata. Kui paljud ühingu liikmed näiteks oskavad paugupealt öelda, et EKÜ esimene esimees oli Gustav Ernesaks? Ja kes mäletab, kas kooriühingut hakati looma ülalt või alt ning miks? Kui vanad on alaliidud ja mis aastast ühingus, millal liitusid puhkpilliorkestrid ning millal koorijuhid oma organisatsiooniga? Lihtsate faktide kõrval taaselustas tegevuse ja tegijate meenutamine kunagisi kirgi ning kartusi, tollast rivaliteeti ja ambitsioone. Nagu igas ajaloos, nii leidub värvikaid seiku ka kooriühingu omas. 

Kuid EKÜ-d ning koorikultuuri üldse teab ja tunneb vähem-rohkem ikkagi vaid üsna kitsas „omade“ seltskond. Laiemas ringis niisuguseid viktoriine korraldada ei tasu, olgugi et eestlased on laulurahvas ja laulupeo usku. Seda demonstreeris ilmekalt konverentsil esitletud tänavaküsitlus. Noormees, kes koorimuusikat meie kultuuris väga tähtsaks pidas, teadis vaid kaht dirigenti: Anu Tali ja Eri Klasi, seevastu muusikakoolis õppinud neiul ei tulnud meelde mitte ainsatki. Koolipoisid aga mõtlesid kahepeale välja suisa kolm nime: Margo Kõlar, Tõnis Mägi ja Hirvo Surva! Vahvad olid ka vastused küsimusele, missugused on koorijuhile vajalikud iseloomujooned: „Ta peaks kindlasti oskama koori juhtida“ või „Kui midagi sassi läheb, ei pea hakkama kohe karjuma“.
Näidatud video pani kuulajad laginal naerma, ehkki võinuks ju ajada ka nutma. Sestap on võib-olla õigus neil, kes kinnitavad, et süvakultuuri ei saa ega peagi iga hinna eest ja kogu aeg kõikidele „teadvustama“. Koorimuusika tõsimeelsema poole esindajad leiavad, et n-ö pildil olemise pärast on viimasel ajal muretsetud ülearugi: enda nähtavaks tegemine, mis mõistlikes piirides on kahtlemata oluline, pole siiski nii tähtis, et selle nimel oma väärtusi ohverdades massikultuuri poole koogutada ja ennast manipuleerida lasta. Konverentsi ajalooülevaatest tuli välja seegi, et meediaga visalt ja arukalt läbirääkimisi pidades on mõndagi saavutatud, näiteks televisiooni ja raadio paari aastakümne tagune arrogantne suhtumine koorimuusikasse on muutunud, jää on hakanud liikuma.

Kulupõhisus ja tulupõhisus
Manipuleerimisele ja manipuleeritavusele pani mõtlema ka kooriühingu juubelikonverentsi rõhuasetus loomemajandusele. Mitte et sellest saanuks mööda vaadata või pidanuks mööda vaatama, kindlasti mitte. Äri- ja turumõtlemise moodne pakend on meie elu osa ning ega koorikultuur saa elada väljaspool ühiskonda. Küll aga eeldanuks, et loojate kokkusaamisel leitakse loomemajandusele lähenemiseks loovamaid viise kui üha korduv sõnamäng tootmisprotsessist ülekantud mõistetega, mis ei lisa olulist sisu juba ennast ammendava kippuvale retoorikale: looming kui kaubaartikkel; loomemajandus kui tänapäeva ainus kasvupotentsiaali omav äri; kultuuritööstuse toodang; ettevõtlus, mille olemus põhineb individuaalsel või kollektiivsel loovusel; intellektuaalse omandi kasutamisel rajanevad töökohad; jätkusuutlik kasv ja kõikehõlmav kasv, mis saab alguse loomingulisest kokkupõrkest...
Kavas oli ka loome ja majanduse paneelarutelu, millest väitlus võttis vahest viis minutit. Ülejäänud aeg kulus vastamiseks küsimustele, mis on kulu-, aga mitte tulupõhise kultuurikorralduse mõte ja eesmärk ning kui tähtis on või peaks olema selles töös raha ja raamatupidamine. Esindatud olid Jazzkaar (Anne Erm), Tallinna Filharmoonia (Marko Lõhmus), Rahvusooper Estonia (Aivar Mäe), Viru Folk (Peep Veedla), kultuuriministeerium (Ragnar Siil) ja kooriühing (Kaie Tanner). Muide, ükski selles vestlusringis osalenutest ei neelanud alla moderaator Ants Johansoni visatud õngekonksu ega kaevelnud ületamatute raskuste, rahapuuduse ning oma pingutustele osaks saava vähese väärtustamise või tähelepanu puudumise üle.
 
Paraku jäid esindamata koorid, kellest kooriühingu liikmeskond ju valdavalt koosneb – kooride poolt polnud kuulda ega näha ei selles arutelus ega ühingu juubelikonverentsil üldse. Võib muidugi öelda, et kooriühing esindabki koore, kuid selles esindatuses on siiski märgatav paralleel ministeeriumide (ka konverentsil ilmnenud) tavaga panna selge võrdusmärk mõistete „meie“ ja „riik“ vahele. 

Niisiis jäid kooride tegevuse materiaalsed aspektid seegi kord läbi rääkimata. Lauljaid kaasavaid, puudutavaid ja mõtlema panevaid diskussioone pole sel teemal peaaegu peetudki, argumenteeritud arutlusi-mõtisklusi on asendanud vaesust kurtvate emotsioonide vallapäästmine. Koorid on üldiselt omaks võtnud hoiaku, et kuna nende tegevus on rahvuskultuuri osa, peabki seda ülal hoidma eeskätt avalik raha. Tõsi, üheski ühiskonnale olulises valdkonnas ei saa panustada ainult tippudele ning (rahvus)kultuuri kandepind peab olema lai. Aga kui lai? Kust läheb taseme piir (või kas üldse ongi sellist piiri), millest alates lauluklubi kinnimaksmine kuulub pigem sotsiaalabi kui kultuuri valdkonda? Kas koorilauljad on vaadanud oma hobi ka selle nurga alt, et täiskasvanute harrastustegevus, mis kätkeb endas üksnes võimalusi ja meelelahutust ilma mingite kohustuste ja arengunõueteta, ongi iga harrastaja oma lõbu? See kõik oleks ehk tänuväärt mõtteaine mõneks järgmiseks konverentsiks. Üheseid lahendusi kindlasti loota ei ole, aga sisulised väitlused selgitaksid põhimõtteid ning aitaksid leida konsensuslikke kompromisse. Ja kui seesugune arutelu kunagi päevakorda peaks võetama, tasuks enne väitlema asumist veel kord üle kuulata kooriühingu juubelikonverentsil ette mängitud videointervjuu Kadri Taliga – Põhjamaade sümfooniaorkestri edulugu, mis näitab, et väljapoole suunatud ootused ja ka materiaalne tugi on tulnud visa töö ning enesetõestuse järel, mitte vastupidi. 

Rahajuttu, nagu juba öeldud, konverentsil jätkus – ettevõtjate-sponsorite otsimisest heliloojate töö tasustamiseni. René Eespere koostatud ülevaade tõi välja seoseid ja numbreid koorimuusika autorite, nende loomingu hulga ja loometöö (mõistagi vähese) hüvitamise kohta. Vaatenurk oli värske ja arvud huvitavad, ega niisugust statistikat vist varem tehtud olegi. Jälle tänuväärt teemaalgatus, mida konverentsiesinemise paarikümne minutiga ei jõua eriti avadagi, ammendamisest rääkimata. Näiteks viimase 20 aastaga Eestis kirjutatud 804 a cappella koorilaulu (40 lugu aastas!) on ju koguselt päris suur varamu. Iseküsimus, mis nendest lugudest pärast sündi on saanud. Kas vähe esitatavate ja/või päris tundmatute helitööde probleem on muusikaline kvaliteet, nii- või naapidi kohatu raskusaste, vildakalt suunatud tellimus...? Kas osatakse ja taibatakse tellida, kes tellib ning milline ressurss selleks võtta on? Selgem üldpilt lubaks ehk osalt vastata ka küsimusele, kui suur ülekohus (ja kelle suhtes) on koorimuusikat kirjutava helilooja autoritasu – aritmeetilise keskmisena viimastel aastatel ligikaudu 100–200 eurot kuus, nagu René Eespere mustvalgel tõestas. 

Spordi ja koorimuusika kõrvutamine konverentsil osutus heaks ideeks. Eesti olümpiakomitee peasekretäri Toomas Tõnise ettekanne oli mõttetihe ning kehakultuuris võhikule huvitav juba kas või tõdemusena, kui palju sarnast on siiski pealtnäha üpris erinevate valdkondade muredes, pürgimustes ning lahendusteski – treenerite (transponeeri: dirigentide) töö tasustamisest kuni avalikult sektorilt oodatavate toetuste põhjendatuseni. Jutu ja lubaduste peale ei saa rahastamist üles ehitada kuskil, need ajad on möödas, kinnitas Toomas Tõnise. Tema sõnastus oli selge: toetuste mõte ei ole lihtsalt raha laiali jagada – selle töö teeks kähku ära lihtne arvutiprogramm –, vaid saavutada rahastamise kaudu avalikkusele olulised eesmärgid. Ning selles seoses ei ole isegi mitte spordis esmatähtsad rekordid ja medalid, vaid sotsiaalsed (kasvatuslikud, tervistavad, patriootilised) ja majanduslikud aspektid. Muu kõrval ka emotsioonide tekitamine, kus paralleel kultuuriga kaunite kunstide mõttes on kõige ilmsem.

Palju häid emotsioone
Olümpiakomitee töö tutvustamine koorirahva konverentsil polnud kaugeltki ainus põnev leid, mis korraldajatel auditooriumi virgutamiseks-ergutamiseks välja oli nuputatud. Ettekanded ja vestlusringid vaheldusid intervjuude ja videotega, sekka pakuti elavat muusikat RAM-i meeskvarteti Improloo toredas esituses. Värvikaid kõnelejaid jagus Aivar Mäest Marju Lauristini. Et auditooriumiga suhtlema harjunud andekad inimesed suudavad sädelevaid mõtteid puistata, on ütlematagi selge. Linnar Priimägi naerutas kuulajaid talle omase kergusega, rääkides samal ajal vägagi tõsistest asjadest. Sõnumid tema vaimukate võrdluste, vihjete ja näidete taga olid ilmekas vastuolus ettekujutusega, et kultuur on sama mis loomemajandus ja kunst ei erine loovtööstuse toodangust. Isikule esitame ootusi, aga isiksus käitub ootamatult, sest isiksus on isik pluss veel midagi, selgitas Priimägi. Kadriorus istuv isik on asendatav, aga Lennart Meri on asendamatu. Ühe ametimehe võime asendada teisega, ilma et midagi muutuks, aga kes panna Gustav Suitsu või Mart Saare asemele? 

Meie koorikultuuri mõtestajana kuulub Ants Sootski kindlasti asendamatute isiksuste ritta. Talle ainuomasel kombel kaht jalga kindlalt maas hoides ja liigseid sõnu tegemata ladus ta mõtteid ritta ka kooriühingu juubelikonverentsil. Tegelgem sisuga, sest mis kasu on uhkest pakendist, kui sellele löödav tempel näitab, et „parim enne“ on möödas. Kõrge nõudlus mentorluse järele on hariduse puudulikkuse vili, peegeldab ettevalmistuse (kehva) taset. Kõike ei saa õpetada: ebaproportsionaalselt palju on muusikast rääkimist ja kõikvõimalikke teraapiaid, aga kui interpretatsioon on täiuslik, pole teraapiaid ja kollektiivset psühholoogiat sinna juurde nii palju tarvis. Ants Sootsi ülevaatesse mahtus ühtlasi müütide kummutamine ning mõnele ohumärgile osutav statistika laulupeo sihtasutuse andmebaasi põhjal. Erisuguse ettevalmistusega koorijuhtide hulk ning nende jaotumine maakondade ja eagruppide lõikes väärib taas rohkem analüüsimist ja kaalutletumaid järeldusi tulevikuks, kui võimaldab pooltund konverentsiauditooriumi ees.

Jutud jäid pooleli
Päeva lõpuosa paneelarutelus said sõna koorijuhid (siinkohal toodud tähestiku, ent ühtlasi vanuse järjekorras) Ksenija Grabova, Risto Joost, Peeter Perens ja Ene Üleoja, modereeris Veronika Portsmuth. Taas oli kahju arutluse ülinapist ajast. Vestlus keerles põhiosas dirigeerimise kui elukutse ning koorijuhtide ettevalmistuse aluste ümber. Eklektiline dispuut jättis õhku nii küsimused kui ka suure osa vastustest. Näiteks väitis Risto Joost, et tudengipõlves harrastuskoore juhatades õpitaksegi juhatama amatööre. Kõlama jäi seisukoht, et EMTA-s peaks iga koorijuhiks pürgija saama käe valgeks profikoori ees. Kahtlen, kas mõte sai ikka lõpuni mõeldud ja koos kõigi vajalike täpsustustega välja öeldud. 

Esile tuli kaks vastandlikku tõdemust: üks, et dirigendid ei leia erialast rakendust ega elata ennast õpitud ametiga ära, mistõttu seda ala ei ole üldse mõtet omaette professioonina õpetada (Peeter Perens), ning teine, et kellel on oskusi ja tahtmist, sellele jätkub nii tööd kui ka leiba (Ksenija Grabova). Argumente selgelt välja tuua ei jõudnud kumbki pool ning lõpuks jäigi mõnevõrra segaseks, milleks ikkagi on hea n-ö laia profiiliga muusikute ettevalmistamine. Kas dirigeerimine omaette professioonina on mõttetu, sest instrumendi- või õpetajakoolituse kõrval võib saada senisega samaväärse dirigendiettevalmistuse („kui muusikaõpetajal tuleb koorijuhtimine jube hästi välja, siis ta võibki selle professiooniks võtta“)? Või on „komplekseriala“ pigem keskpärasuse turvaline väljund – hea lahendus nende jaoks, kellest pole suuremat asja ei instrumentalisti ega dirigendina? Põgusalt oli juttu mõlemast tahust. 

Ene Üleoja põhjendas seisukohta, et harrastuslauljadki vajavad enda ette väga heal tasemel juhti. Tugev, professionaalne dirigent paneb laulma ka külakoori, kus memmede keskmine vanus on seitsekümmend eluaastat. Mööngem, et näiteid selle kohta oskab tuua igaüks, kes koorieluga vähegi kursis on. 

Eks ole siinkohal loetletud ja veel paljude teiste probleemide üle ennegi vaieldud ja jäädakse vaidlema. Nagu sellegi üle, mis on õieti koorijuhi roll. Kõrvalt vaadates tundub, et dirigenditöös kiputakse ennast suuresti ala- ning samas mõneti hoopis ülehindama. Konverentsil kõlanud mõte, et koorijuht on väljaspool muusikatki a priori oma lauljate psühholoog, õpetaja, kasvataja ja koguni ravitseja, võib lastekollektiivi puhul ehk tõsi olla, kuid täiskasvanutega on lugu keerulisem – seal mõjub amatöörist ravitseja heal juhul piinlikult, halvemal juhul aga peletab mõne arstiks õppinud inimese koorist minema. Professionaalsus on igas töös A ja O, sestap on kahju, et osa koorijuhte oma kutset ise alavääristab ning on valmis kogu professiooni tähtsusetuks tunnistama. Sest just muusika kaudu, kui koori ees seisab tõeline professionaal – asendamatu isiksus, kellest Linnar Priimägi rääkis –, on dirigendil tõepoolest piiramatud võimalused õpetada, kujundada ja kasvatada mis tahes eas lauljaid. Kolm aastakümmet tegusat kooriühingut on ühtaegu nii koorijuhtimise raske töö tunnistus kui ka selle tänuväärsuse tunnustus. 


Marko Lõhmuse artiklit Kooriühingu 30. sünnipäeva konverentsist, mis ilmus 7.12.2012 Sirbis  saada lugeda SIIT

Ants Soots "Luule, see ei tule tuulest" - mõtteid  Kooriühingu sünnipäeva kontsertidest (SIrp 7.12.2012). Loe SIIT22.10.2018
17.10.2018
17.10.2018
15.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
10.10.2018
10.10.2018
09.10.2018
05.10.2018
05.10.2018
03.10.2018
03.10.2018
02.10.2018
01.10.2018
01.10.2018
28.09.2018
28.09.2018
27.09.2018
26.09.2018
25.09.2018
19.09.2018
19.09.2018
17.09.2018
13.09.2018
11.09.2018
27.08.2018
24.08.2018
24.08.2018
24.08.2018
09.08.2018
06.08.2018
05.08.2018
20.07.2018
16.07.2018
10.07.2018
05.07.2018
04.07.2018
28.06.2018
19.06.2018
13.06.2018
06.06.2018
01.06.2018
31.05.2018
31.05.2018
25.05.2018
24.05.2018
24.05.2018
23.05.2018
21.05.2018
21.05.2018
09.05.2018
07.05.2018
07.05.2018
07.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
03.05.2018
30.04.2018
27.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
25.04.2018
16.04.2018
12.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
29.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
22.03.2018
21.03.2018
21.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
15.03.2018
15.03.2018
15.03.2018
15.03.2018
13.03.2018
12.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
08.03.2018
07.03.2018
06.03.2018
05.03.2018
01.03.2018
01.03.2018
28.02.2018
27.02.2018
26.02.2018
23.02.2018
22.02.2018
21.02.2018
20.02.2018
13.02.2018
09.02.2018
08.02.2018
08.02.2018
07.02.2018
07.02.2018
06.02.2018
05.02.2018
02.02.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
24.01.2018
23.01.2018
20.01.2018
15.01.2018
09.01.2018
05.01.2018
19.12.2017
18.12.2017
15.12.2017
13.12.2017
13.12.2017
08.12.2017
07.12.2017
29.11.2017
28.11.2017
27.11.2017
27.11.2017
23.11.2017
22.11.2017
17.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
14.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
10.11.2017
10.11.2017
09.11.2017
08.11.2017
06.11.2017
02.11.2017
02.11.2017
31.10.2017
27.10.2017
25.10.2017
16.10.2017
11.10.2017
10.10.2017
06.10.2017
04.10.2017
03.10.2017
28.09.2017
28.09.2017
27.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
26.09.2017
25.09.2017
21.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
14.09.2017
14.09.2017
08.09.2017
07.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
29.08.2017
28.08.2017
23.08.2017
17.08.2017
14.08.2017
14.08.2017
11.08.2017
10.08.2017
08.08.2017
07.08.2017
07.08.2017
31.07.2017
31.07.2017
31.07.2017
31.07.2017
31.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
05.07.2017
29.06.2017
27.06.2017
26.06.2017
21.06.2017
21.06.2017
16.06.2017
13.06.2017
13.06.2017
08.06.2017
31.05.2017
30.05.2017
29.05.2017
17.05.2017
17.05.2017
17.05.2017
15.05.2017
10.05.2017
08.05.2017
08.05.2017
03.05.2017
28.04.2017
26.04.2017
26.04.2017
22.04.2017
19.04.2017
18.04.2017
18.04.2017
17.04.2017
13.04.2017
12.04.2017
12.04.2017
11.04.2017
11.04.2017
06.04.2017
05.04.2017
31.03.2017
30.03.2017
29.03.2017
27.03.2017
27.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
16.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
03.03.2017
01.03.2017
28.02.2017
28.02.2017
23.02.2017
21.02.2017
20.02.2017
16.02.2017
14.02.2017
14.02.2017
08.02.2017
07.02.2017
06.02.2017
03.02.2017
01.02.2017
27.01.2017
27.01.2017
27.01.2017
27.01.2017
24.01.2017
23.01.2017
23.01.2017
23.01.2017
21.01.2017
18.01.2017
16.01.2017
13.01.2017
11.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
23.12.2016
21.12.2016
20.12.2016
14.12.2016
12.12.2016
12.12.2016
09.12.2016
06.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
28.11.2016
28.11.2016
28.11.2016
25.11.2016
24.11.2016
21.11.2016
18.11.2016
17.11.2016
15.11.2016
14.11.2016
14.11.2016
09.11.2016
09.11.2016
08.11.2016
08.11.2016
07.11.2016
02.11.2016
02.11.2016
01.11.2016
27.10.2016
27.10.2016
27.10.2016
19.10.2016
11.10.2016
06.10.2016
05.10.2016
03.10.2016
30.09.2016
28.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
26.09.2016
26.09.2016
23.09.2016
22.09.2016
22.09.2016
22.09.2016
20.09.2016
20.09.2016
16.09.2016
15.09.2016
14.09.2016
13.09.2016
13.09.2016
06.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
25.08.2016
24.08.2016
24.08.2016
24.08.2016
23.08.2016
22.08.2016
15.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
02.08.2016
01.08.2016
01.08.2016
01.08.2016
30.06.2016
29.06.2016
18.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
14.06.2016
14.06.2016
10.06.2016
09.06.2016
01.06.2016
01.06.2016
01.06.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
26.05.2016
26.05.2016
23.05.2016
23.05.2016
20.05.2016
18.05.2016
17.05.2016
16.05.2016
16.05.2016
16.05.2016
13.05.2016
13.05.2016
13.05.2016
12.05.2016
11.05.2016
10.05.2016
10.05.2016
09.05.2016
09.05.2016
09.05.2016
06.05.2016
06.05.2016
05.05.2016
02.05.2016
25.04.2016
18.04.2016
18.04.2016
14.04.2016
13.04.2016
12.04.2016
12.04.2016
11.04.2016
06.04.2016
06.04.2016
01.04.2016
30.03.2016
30.03.2016
30.03.2016
24.03.2016
24.03.2016
24.03.2016
22.03.2016
22.03.2016
17.03.2016
16.03.2016
16.03.2016
15.03.2016
15.03.2016
11.03.2016
11.03.2016
11.03.2016
09.03.2016
08.03.2016
08.03.2016
02.03.2016
23.02.2016
23.02.2016
22.02.2016
19.02.2016
18.02.2016
18.02.2016
17.02.2016
16.02.2016
11.02.2016
09.02.2016
09.02.2016
09.02.2016
05.02.2016
03.02.2016
29.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
26.01.2016
25.01.2016
23.01.2016
19.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
13.01.2016
12.01.2016
11.01.2016
04.01.2016
04.01.2016
23.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
18.12.2015
16.12.2015
16.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
09.12.2015
07.12.2015
07.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
25.11.2015
24.11.2015
24.11.2015
24.11.2015
20.11.2015
19.11.2015
19.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
13.11.2015
13.11.2015
10.11.2015
09.11.2015
05.11.2015
05.11.2015
30.10.2015
29.10.2015
28.10.2015
28.10.2015
27.10.2015
27.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
16.10.2015
14.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
09.10.2015
08.10.2015
06.10.2015
05.10.2015
05.10.2015
02.10.2015
30.09.2015
28.09.2015
25.09.2015
25.09.2015
25.09.2015
25.09.2015
23.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
18.09.2015
15.09.2015
15.09.2015
14.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
10.09.2015
10.09.2015
09.09.2015
04.09.2015
03.09.2015
31.08.2015
31.08.2015
28.08.2015
25.08.2015
25.08.2015
13.08.2015
11.08.2015
11.08.2015
10.08.2015
07.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
22.07.2015
22.07.2015
21.07.2015
10.07.2015
02.07.2015
25.06.2015
19.06.2015
18.06.2015
16.06.2015
15.06.2015
15.06.2015
12.06.2015
11.06.2015
10.06.2015
09.06.2015
09.06.2015
09.06.2015
08.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
03.06.2015
02.06.2015
29.05.2015
27.05.2015
25.05.2015
22.05.2015
21.05.2015
21.05.2015
20.05.2015
18.05.2015
14.05.2015
11.05.2015
11.05.2015
11.05.2015
11.05.2015
07.05.2015
05.05.2015
03.05.2015
30.04.2015
29.04.2015
27.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
21.04.2015
17.04.2015
17.04.2015
16.04.2015
13.04.2015
10.04.2015
09.04.2015
08.04.2015
01.04.2015
31.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
23.03.2015
19.03.2015
18.03.2015
13.03.2015
13.03.2015
12.03.2015
11.03.2015
11.03.2015
05.03.2015
04.03.2015
27.02.2015
25.02.2015
25.02.2015
18.02.2015
17.02.2015
16.02.2015
12.02.2015
10.02.2015
09.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
03.02.2015
30.01.2015
30.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
26.01.2015
19.01.2015
19.01.2015
12.01.2015
09.01.2015
19.12.2014
17.12.2014
16.12.2014
15.12.2014
08.12.2014
05.12.2014
05.12.2014
04.12.2014
01.12.2014
27.11.2014
25.11.2014
24.11.2014
19.11.2014
18.11.2014
17.11.2014
10.11.2014
10.11.2014
10.11.2014
10.11.2014
07.11.2014
07.11.2014
05.11.2014
04.11.2014
31.10.2014
31.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
24.10.2014
23.10.2014
22.10.2014
20.10.2014
20.10.2014
16.10.2014
16.10.2014
14.10.2014
08.10.2014
08.10.2014
07.10.2014
03.10.2014
02.10.2014
29.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
25.09.2014
22.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
16.09.2014
10.09.2014
04.09.2014
03.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
14.08.2014
14.08.2014
14.08.2014
12.08.2014
11.08.2014
11.08.2014
07.08.2014
07.08.2014
06.08.2014
04.08.2014
04.08.2014
04.08.2014
29.07.2014
23.07.2014
22.07.2014
19.07.2014
18.07.2014
15.07.2014
30.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
20.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
18.06.2014
17.06.2014
11.06.2014
06.06.2014
05.06.2014
05.06.2014
03.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
30.05.2014
21.05.2014
19.05.2014
16.05.2014
15.05.2014
13.05.2014
12.05.2014
09.05.2014
08.05.2014
07.05.2014
06.05.2014
05.05.2014
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
28.04.2014
23.04.2014
21.04.2014
21.04.2014
17.04.2014
16.04.2014
16.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
09.04.2014
08.04.2014
07.04.2014
04.04.2014
04.04.2014
03.04.2014
03.04.2014
02.04.2014
02.04.2014
24.03.2014
24.03.2014
21.03.2014
20.03.2014
17.03.2014
14.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
11.03.2014
10.03.2014
03.03.2014
03.03.2014
03.03.2014
25.02.2014
21.02.2014
20.02.2014
17.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
07.02.2014
06.02.2014
06.02.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
27.01.2014
25.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
15.01.2014
14.01.2014
09.01.2014
08.01.2014
06.01.2014
18.12.2013
12.12.2013
11.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
09.12.2013
09.12.2013
01.12.2013
29.11.2013
21.11.2013
20.11.2013
19.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
11.11.2013
08.11.2013
06.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
29.10.2013
29.10.2013
21.10.2013
18.10.2013
16.10.2013
16.10.2013
15.10.2013
14.10.2013
14.10.2013
11.10.2013
11.10.2013
11.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
07.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
30.09.2013
27.09.2013
27.09.2013
19.09.2013
17.09.2013
12.09.2013
10.09.2013
10.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
02.09.2013
02.09.2013
26.08.2013
21.08.2013
15.08.2013
11.08.2013
11.08.2013
25.07.2013
24.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
26.06.2013
20.06.2013
19.06.2013
18.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
14.06.2013
13.06.2013
11.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
06.06.2013
06.06.2013
04.06.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
20.05.2013
20.05.2013
20.05.2013
20.05.2013
09.05.2013
08.05.2013
24.04.2013
23.04.2013
20.04.2013
19.04.2013
18.04.2013
15.04.2013
15.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
09.04.2013
04.04.2013
27.03.2013
21.03.2013
14.03.2013
08.03.2013
08.03.2013
05.03.2013
18.02.2013
11.02.2013
07.02.2013
06.02.2013
29.01.2013
26.01.2013
14.01.2013
21.12.2012
21.12.2012
20.12.2012
20.12.2012
18.12.2012
12.12.2012
06.12.2012
05.12.2012
29.11.2012
27.11.2012
26.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
22.11.2012
22.11.2012
22.11.2012
16.11.2012
14.11.2012
06.11.2012
02.11.2012
31.10.2012
31.10.2012
30.10.2012
29.10.2012
25.10.2012
24.10.2012
24.10.2012
23.10.2012
22.10.2012
22.10.2012
16.10.2012
15.10.2012
15.10.2012
12.10.2012
12.10.2012
09.10.2012
03.10.2012
03.10.2012
02.10.2012
01.10.2012
28.09.2012
27.09.2012
20.09.2012
29.08.2012
28.08.2012
27.08.2012
27.08.2012
22.08.2012
14.08.2012
10.08.2012
10.08.2012
10.08.2012
09.08.2012
23.07.2012
21.07.2012
20.07.2012
17.07.2012
10.07.2012
25.06.2012
22.06.2012
21.06.2012
14.06.2012
14.06.2012
11.06.2012
11.06.2012
06.06.2012
04.06.2012
29.05.2012
29.05.2012
29.05.2012
25.05.2012
24.05.2012
21.05.2012
21.05.2012
16.05.2012
15.05.2012
14.05.2012
05.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
02.05.2012
27.04.2012
26.04.2012
24.04.2012
18.04.2012
18.04.2012
17.04.2012
16.04.2012
11.04.2012
11.04.2012
03.04.2012
02.04.2012
23.03.2012
21.03.2012
19.03.2012
12.03.2012
08.03.2012
01.03.2012
28.02.2012
20.02.2012
17.02.2012
16.02.2012
30.01.2012
23.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
13.12.2011
09.12.2011
07.12.2011
06.12.2011
29.11.2011
28.11.2011
25.11.2011
23.11.2011
09.11.2011
02.11.2011
25.10.2011
24.10.2011
11.10.2011
10.10.2011
04.10.2011
04.10.2011
28.09.2011
28.09.2011
27.09.2011
22.09.2011
19.09.2011
20.07.2011
12.07.2011
05.07.2011
28.06.2011
16.06.2011
13.06.2011
09.06.2011
27.05.2011
17.05.2011
16.05.2011
29.04.2011
21.04.2011
18.04.2011
28.03.2011
28.03.2011
23.03.2011
07.02.2011
02.02.2011
01.02.2011
20.01.2011
12.12.2010
30.11.2010
01.10.2010

pakendid-said-avatud-ja-karpide-sisule-kiire-pilk-peale-visatud, Eesti Kooriühing Kooriühing kooriyhing, pakendid-said-avatud-ja-karpide-sisule-kiire-pilk-peale-visatud
Kuulutused

Kodulehe valmistamine: Amelia IT PartnerEESTI KOORIÜHING     Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn      Telefon: 627 44 51 & 627 44 50      Faks: 627 4459     kooriyhing@kooriyhing.ee     Avatud E-R: 9.00 - 17.00