EST ENG
Eesti Kooriühing
Tutvustus
  Eesti Meestelaulu Selts
  Eesti Naislaulu Selts
  Eesti Segakooride Liit
  Eesti Kammerkooride Liit
  Eesti Muusikaõpetajate Liit
  Eesti Puhkpillimuusika Ühing
  Eesti Koorijuhtide Liit
    Kutse andmine
    Liikmele
  Koolikooride sektsioon
Tööplaan
Juhatus, nõukogud, personal
Põhikiri
Arengukava
Auliikmed
Volikogu materjalid
Ajalooline ülevaade
Koostööpartnerid
Logo
Ürituste kalender
August 2019
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Peatselt toimumas
17.08 Vaba rahva laul 2019
18.08 Cyrillus Kreek REEKVIEM
19.08 XXXVI koorijuhtide ja muusikaõpetajate seminarlaager Räpinas
19.08 Kammerkoori Voces Musicales kontsert Räpinas
20.08 E STuudio noortekoori kontsert Räpinas

Kutse andmine

Vaata kehtivaid kutsetunnistusi.

Koostöös Kutsekojaga on EKL juhatus välja töötanud koorijuhi kutsestandardi, koorijuhtide kutseomistamise korra ning moodustanud kutseomistamise komisjoni. 

Kutsekoja kultuurinõukogu on andnud kutsomistamise tegevusloa Eesti Koorijuhtide Liidule.
Kutseomistamine annab koorijuhile kutsetunnistuse koos kategooriaga. 

17. veebruaril 2016 toimus koorijuhtide kutsekomisjoni esimene koosolek, kus arutati 13 laekunud taotlust.

Uusi taotlusi võetakse vastu aastaringselt, järgmine koosolek toimub aprillis 2019 – sellel koosolekul arutlusele tulevate taotluste laekumise viimane tähtaeg on märtsi lõpp 2019. 

Palume saata taotluse dokumendid NII elektrooniliselt (Varje.Vyrst@kooriyhing.ee) KUI KA ümbrikus Eesti Koorijuhtide Liidu kutsekomisjonile aadressil Roosikrantsi 13 Tallinn 10119 ja seda kindlasti lihtkirjana (võib ka tähitud kirjana) A4 ümbrikus. Juhul, kui dokumendipakk saab paks, siis kasutage kaht A4 ümbrikku, mitte ärge saatke pakina, mis vormistatakse koheselt, kui saadetis on suurem kui A4 tavaümbrik ja millel tuleb Postimajja järele minna.

KUTSE ANDMISE KORD koorijuhi kutsetele
Kutse andmise kord reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist.
Taotletavad kutsed ja kutsestandardid:

Koorijuht, tase 4 

Koorijuht, tase 5

Koorijuht, tase 6

Koorijuht, tase 7

Koorijuht, tase 8

Kutse taotlemise tasu

Kutsekomisjoni koosseis

Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks


KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED

Hindamisstandardid
Tase 4
Tase 5
Tase 6
Tase 7
Tase 8

TÕM (hindamisstandardi lisa)

Palume lisada Töökogemuse ja õpimappi ka kontsertide kavad:

Koorijuht, tase 5 - 3 iseseisvat esinemist hooaja jooksul viimasel viiel hooajal
Koorijuht, tase 6 – vähemalt 2 erinevat tervikkava (min 30 min) hooaja jooksul viimasel viiel hooajal
Koorijuht, tase 7 – vähemalt 3 erinevat tervikkava (min 30 min) hooaja jooksul viimasel viiel hooajal

Kutsekomisjoni isikuline koosseis

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) kirjalik avaldus vt LISA 2
2) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) tööalane kompetentsus – töökogemuse ja õpimapp (edaspidi TÕM), mis sisaldab taotleja CV,
tööalase tegevuse kirjeldust, täienduskoolitus ja/või varasem kvalifikatsioon –
täiendkoolitus(t)e läbimist ja/või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad vms,
5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Vaata kutse andja dokumente.

Vaata ka kutsekoda.ee.

Kutsekvalifikatsiooni omistamise tasu on kõikidele tasemetele 50 €.

Eksamitasu palume kanda
Eesti Koorijuhtide Liit 
SEB pank
a/a EE251010220041275017
märksõna “Kutseomistamine”.


Milleks on vaja kutsekvalifikatsiooni tunnistust?
Ühegi kõrgkooli diplom nii Eestis kui ka mujal riikides ei võrdsustu automaatselt kutsekvalifikatsiooni tunnistusega. Seega nõukogude ajal välja antud TRK diplomid, kus on erialaks märgitud muusikaõpetaja-koorijuht, ei ole tänapäeval alusdokumendiks palgaläbirääkimiste alustamiseks. 

Omavalitsuste juhid, kellel on huvi maksta ametlikku töötasu, küsivad, mille alusel peab seda arvestama – sellisel juhul muutub kutsekvalifikatsiooni tunnistus töötasu maksmise alusdokumendiks.

Eestis välja antud koori- ja orkestrijuhi tunnistus kehtib kogu Euroopa Liidus!

kutse-andmine, Eesti Kooriühing Kooriühing kooriyhing, kutse-andmine
Kuulutused

Kodulehe valmistamine: Amelia IT PartnerEESTI KOORIÜHING     Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn      Telefon: 627 44 51 & 627 44 50      Faks: 627 4459     kooriyhing@kooriyhing.ee     Avatud E-R: 9.00 - 17.00